Conference co-chairs

Co-chair

Kazuo Kuroda (Utsunomiya Univ.)

Vice co-chair

Hiroshi Murata (Osaka Univ.)

Steering Committee

Co-chairs

 • Kazuhisa Yamamoto (Osaka Univ.)
 • Norihiro Ohse (SONY)

Members

 • Takaaki Ishigure (Keio Univ.)
 • Masato Ishino (Osaka Univ.)
 • Keizo Ochi (VLDAC)
 • Shoichi Ozawa (Techno Management Research Inst.)
 • Shunji Kamijima (Seiko Epson Corporation)
 • Makio Kurashige (Dai Nippon Printing)
 • Muneharu Kuwata (Mitsubishi Electric)
 • Tsuyoshi Suzudo (Ricoh Industrial Solutions)
 • Satoshi Ouchi (Hitachi)
 • Shinji Saito (Toshiba Corporation)
 • Ichirou Satou (Bosch Corporation)
 • Tsutomu Shimura (University of Tokyo)
 • Takunori Taira (Nat. Inst. of Natural Sciences)
 • Hidekazu Hatanaka (USHIO INC.)
 • Kazuo Fujiura (Oxide Corp.)
 • Osamu Matoba (Kobe Univ.)
 • Ryuji Morita (Hokkaido Univ.)
 • Masashi Wada (Gooch & Housego Japan K.K.)

Program Committee

Co-chairs

 • Sunao Kurimura (National Inst. for Materials Science)
 • Tetsuya Yagi (Mitsubishi Electric Corp.)
 • Fergal Shevlin (DYOPTYKA)
 • Shining Zhu (Nanjing University)

Vice co-chairs

 • Takuya Kushimoto (Kyoto Univ.)

Members

 • Atsushi Fukumoto (Oxide Corp.)
 • Abdelmalek Hanafi (BMW)
 • Jae Kwon (LG Electronics)
 • Junichi Kinoshita (Osaka Univ.)
 • Lung-Han Peng (National Taiwan Univ.)
 • Masafumi Ide (Magic Leap)
 • Ray-Hua Horng (National Chiao Tung Univ.)
 • Satoshi Ouchi (Hitachi)
 • Tomoyuki Miyamoto (Tokyo Inst. Tech.)
 • Young-Joo Kim (Yonsei Univ.)
 • Hirotsugu Yamamoto (Utsunomiya Univ.)
 • Daisuke Miyazaki (Osaka City Univ.)
 • Masaru Kuramoto (Stanley)
 • Masayuki Takayama (Honda)
 • Hiroyuki Matsumoto (Iwasaki Electric)
 • Tatsushi Hamaguchi (SONY)

Advisory Members

 • Ray-Hua Horng (National Chiao Tung Univ.)
 • Andreas Tünnermann (Fraunhofer Institute, IOF)
 • Yasuhiro Koike (Keio Univ.)
 • Shigeo Kubota (Oxide Corp.)
 • Takashige Omatsu (Chiba Univ.)
 • Ray-Hua Horng (National Chiao Tung Univ.)
 • Brian Schowengerdt (Univ. of Washington)
 • Hiroaki Sugiura (Mitsubishi Electric Corp.)
 • Toshiaki Suhara (Osaka Univ.)

Secretariat

 • Yuko Tsutsumi (OPIC)
TOP